Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een aan de buitenzijde van een gotisch gebouw aangebrachte, vrij in de ruimte staande boog, die de druk van een gewelf overbrengt op de steunberen.


Zie kerk:


Luchtboog

Luchtboog

Luchtboog Leon, Cathedral

Luchtboog Leon, Cathedral