Algemene informatie

Karakteristiek

Ooit was er een triforium, een 'galerij' hoog in de kerk, die voor de vensters langs liep, en was het een indrukwekkende laatromaanse kruiskerk. Hiervan is alleen nog het sterk gewijzigde schip uit circa 1275 over. Na een grote brand in 1586 is het kruis afgebroken, de kerk ruim 5 meter verlaagd en is het koor toegevoegd. Het vrij eenvoudige interieur bevat grotendeels vroeg negentiende eeuws meubilair waaronder banken, herenbanken, en een fraai gesneden preekstoel. Ook het orgel van H.H. Freytag is uit die periode.

Gebruik

De Protestantse gemeente Reiderland huurt de kerk na de overdracht terug van de SOGK en blijft de kerk gebruiken voor kerkdiensten. Ieder jaar wordt de kerk opengesteld op Orgeldag, Kerkenpad, Open Monumentendag en bij Festival Hongerige Wolf. Bij deze activiteiten wordt de kerkenraad bijgestaan door de “Werkgroep Culturele Activiteiten in en om de Kerk van Finsterwolde”. Deze werkgroep neemt ook de organisatie van andere evenementen voor haar rekening zoals (mini)concerten, exposities, kerstsamenzang, Lichtjesfeest bij kerk, toren en kerkhof. Zo blijft de kerk ook toegankelijk en beschikbaar voor dorp en omgeving.