Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

In het derde kwart van de 18de eeuw ontstond hernieuwde belangstelling voor met name de Romeinse bouw- en versierkunst, hetgeen gestimuleerd werd door de opgravingsresultaten in de steden Herculaneum en Pompeji. Men keerde na de speelse rococo terug naar een symmetrische opbouw en een strakke ornamentiek.


Zie kerk:

Kerk Nuis
Maantafeltje Louis XVI stijl

Maantafeltje Louis XVI stijl