Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Vertikaal verlopende uitmetseling in een metselwerkwand, die niet meer dan een halve steen buiten het muurwerk uitsteekt. Lisenen verdelen de gevel in traveeën.


Zie kerk:


Liseen Bierum

Liseen Bierum

Liseen Fransum

Liseen Fransum