Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een schuin verlopend dakvlak van een lagere zijgevel naar een hogere zijgevel.


Zie kerk:


Lessenaarsdak

Lessenaarsdak