Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Het be1angrijkste Christelijke symbool; vee1 verwerkt in kerkplattegronden. Bij een latijns kruis is één van de vier armen aanmerkelijk langer dan de drie andere. Bij een Grieks kruis zijn de vier armen even lang.


Zie kerk:


Latijns kruis

Latijns kruis