Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een voorstelling in bee1dhouw- of schilderwerk van het eind der tijden. Onderde1en zijn vaak: Christus, geflankeerd door Maria en Johannes de Doper, de opstanding uit de graven, hemel en hel, de aartsengel Michaël als zie1enweger en bazuinenge1en die het oordee1 aankondigen.


Zie kerk:


Laatste Oordeel Memlinc, Hans

Laatste Oordeel Memlinc, Hans