Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een klein venster in het kerkgebouw, dat lager geplaatst is dan de overige en dat licht of zicht geboden zal hebben op altaren, hande1ingen of voorwerpen in de kerk. Groninger kerken en hun lage vensters


Zie kerk: